Архiв номерiв

2021 33-34
2019 31-32
2018 29-30
2017 27-28
2016 25-26
2015 23-24
2014 22
2013 20-21
2012 18-19
2011 16-17
2010 14-15
2009 12-13
2006 11
2005 10
2003 9
2002 8
2001 7
2000 6 5 4
1999 3

Пошук

 

baner1

 

unnamed

 

banner c111

 

 

images

 

Про журнал

«Ренесансні студії» – науковий фаховий журнал, заснований Класичним приватним університетом та Інститутом літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України у 2009 році.

Свідоцтво про державну реєстрацію: Серія КВ №15178-3750ПР від 24.04.2009 р.

ISSN 2225-479X

Фахова реєстрація: журнал включено до переліку фахових видань з філологічних наук (літературознавство) згідно наказу Міністерства освіти і науки України від 07.10.2016 № 1222

Розміщення на сайті НБУВ: Ренесансні студії

Періодичність видання: 2 рази на рік.

Мова видання: українська, російська, англійська (змішаними мовами).

Серія збірників наукових статей «Ренесансні студії» орієнтована на висвітлення актуальних та гостродискусійних питань щодо вивчення літератури, філософії, культури, національних мов доби Відродження, а також хронологічно близьких до неї історико-культурних епох.

Редколегія сподівається, що «Ренесансні студії» сприятимуть введенню у науковий обіг «нових» персоналій, вивченню поетики окремих творів ХІV – XVII ст., корегуванню сталих уявлень про шляхи розвитку літературних жанрів та європейських мов, а розгортання наукової полеміки на сторінках випусків інтенсифікуватиме наукотворчі процеси в Україні.

Серія може зацікавити широке коло науковців, викладачів гуманітарних дисциплін, аспірантів, студентів та кожного, хто вивчає культуру епохи Відродження і небайдужий до її естетичних та духовних надбань.

Фахівці-гуманітарії, які займаються дослідженнями з проблем Відродження, запрошуються до наукової співпраці. При укладанні збірників перевага надається полемічним та концептуальним статтям.

Тематичні розділи журналу:

1. Історико-літературний процес

2. Рецепція художньої спадщини Ренесансу в культурі наступних епох

3. Свіжий погляд на давні тексти

4. Полемічна трибуна

5. Україна в контексті європейського Відродження

6. Перекладацькі та інтермедіальні проекції ренесансних творів

7. З майcтерні художнього перекладу

8. Рецензії, огляди, повідомлення.