Архiв номерiв

2021 33-34
2019 31-32
2018 29-30
2017 27-28
2016 25-26
2015 23-24
2014 22
2013 20-21
2012 18-19
2011 16-17
2010 14-15
2009 12-13
2006 11
2005 10
2003 9
2002 8
2001 7
2000 6 5 4
1999 3

Пошук

 

baner1

 

unnamed

 

banner c111

 

 

images

 

Авторам

Завантажити правила оформлення статей

 

УМОВИ ТА ПОРЯДОК ПРИЙНЯТТЯ СТАТЕЙ:

Для опублікування статті у № 29–30, 2018 на електронну пошту редакції Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.  до 15 травня включно необхідно направити:

• довідку про автора;

• статтю;

• авторський реферат статті англійською мовою (авторський реферат статті повинен містити: прізвище та ініціали автора; звання або посаду; місце роботи або навчання; назву статті; стислий зміст статті мінімальним обсягом до 250 слів);

• відскановану квитанцію про сплату вартості публікації автор надсилає тільки після того, як його наукова стаття пройде «сліпе рецензування» та буде прийнята до друку.

Зразок оформлення назви електронних файлів: Лучко_стаття, Лучко_реферат, Лучко_квитанція.

Авторські примірники наукового журналу «Ренесансні студії» будуть направлені на поштові адреси, вказані в інформаційних довідках, рекомендованим листом 15 серпня 2018 року.ПУБЛІКАЦІЙНИЙ ВНЕСОК:

Вартість публікації становить 500 гривень (до 12 сторінок включно). Кожна додаткова сторінка сплачується окремо у розмірі 50 гривень. Публікаційний внесок покриває витрати, пов’язані з редагуванням статей, макетуванням та друком журналу, а також поштовою пересилкою журналу авторам. Реквізити для сплати коштів надсилаються авторам після прийняття редакцією статті до друку.

Статті докторів філологічних наук друкуються безкоштовно.ВИМОГИ ДО СТАТЕЙ:

Рукопис статті має містити такі необхідні елементи:

УДК;

Назва статті українською, російською та англійською мовами;

Прізвище, ім’я повністю українською, російською та англійською мовами;

Анотація українською (500 символів), російською (500 символів) та англійською (до 2000 символів) мовами;

Ключові слова українською, російською та англійською мовами (3–10 слів);

І. Постановка проблеми у загальному вигляді; аналіз останніх досліджень і публікацій, у яких започатковано розв’язання даної проблеми і на які спирається автор, виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття;

ІІ. Чітке формулювання мети;

ІІІ. Виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів;

IV. Висновки дослідження і, по можливості, перспективи подальших розвідок у цьому науковому напрямку;

Посилання на літературу подавати безпосередньо в тексті у вигляді підрядкових виносок, зазначаючи джерело та конкретну сторінку.

 

ПРИКЛАД ОФОРМЛЕННЯ СТАТТІКонтакти:

 

Редакція наукового журналу «Ренесансні студії»

Класичний приватний університет

вул. Жуковського 70 б, м. Запоріжжя, Україна, 69002

Телефон: +38 068 56 64 829

Електронна пошта: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

Офіційний сайт: www.rs-journal.kpu.zp.ua